MEDTEC POMOC Program do pomocy zdalnej

Sterowniki KAVO

KAVO Driver Update 18.2 Instalator sterownika do urządzeń: KAVO, GENDEX, SOREDEX, INSTRUMENTARIUM

Sterowniki Gendex

Vixwin Platinum 3.5 Instalator programu Vixwin Platiunum 3.5
Moduł Logbook 3.5 Instalator modułu Logbook do Vixwin Platinum 3.5
Moduł DICOM 3.5 Instalator modułu DICOM do Vixwin Platiunum 3.5
GxPicture 3.8.0 Instalator uniwersalnego sterownika do urządzeń Gendex
Invivo Viewer 5.2 Instalator bezpłatnej przeglądarki do badań z programu Invivo Dental
Invivo Dental 5.3.4 Instalator programu Invivo Dental 5.3.4 PL
DEMO Invivo 5.2 Przykładowe badanie z programu InVivo Dental
DEMO Invivo 5.2 Przykładowe badanie z programu InVivo Dental
Invivo System Check Aplikacja do sprawdzania komaptybilności komputera przed instalacją aplikacji Invivo Dental

Instrukcje obsługi KAVO

OP2D Instrukcja użytkownika aparatu KAVO OP2D
OP3D Instrukcja użytkownika aparatu KAVO OP3D
OP3DPro Instrukcja użytkownika aparatu KAVO OP3DPRO
Scan eXam Instrukcja użytkownika skanera KAVO Scan eXam
FOCUS Instrukcja użytkownika aparatu KAVO FOCUS

Instrukcje obsługi GENDEX

GXDP-300 Instrukcja użytkownika aparatu Gendex GXDP-300
GXDP-700 Instrukcja użytkownika aparatu Gendex GXDP-700
GXDP-800 Instrukcja użytkownika aparatu Gendex GXDP-800
GXPS-500 Instrukcja użytkownika skanera Gendex GXPS-500
GXIO-770 Instrukcja użytkownika aparatu Gendex GXIO-770